Ημερήσιος Online Διαγωνισμός Φωτογραφίας / 2019

Το METApolis πάει διακοπές από 15 έως 25 Αυγούστου. Ο διαγωνισμός συνεχίζεται από τις 26.8.2019 και παρατείνεται έως τις 15.9.2019

Σας ευχόμαστε καλές διακοπές και πολύ ξεκούραση!


Κάθε ημέρα αναρτώνται οι καλύτερες 5 φωτογραφίες

Day No66
Read more.
Day No65
Read more.
Day No64
Read more.
Day No63
Read more.
Day No62
Read more.
Day No61
Read more.
Day No60
Read more.
Day No59
Read more.
Day No58
Read more.
Day No57
Read more.
Day No56
Read more.
Day No55
Read more.
Day No54
Read more.
Day No53
Read more.
Day No52
Read more.
Day No51
Read more.
Day No50
Read more.
Day No49
Read more.
Day No48
Read more.
Day No47
Read more.
Day No46
Read more.
Day No45
Read more.
Day No44
Read more.
Day No43
Read more.
Day No42
Read more.
Day No41
Read more.
Day No40
Read more.
Day No39
Read more.
Day No38
Read more.
Day No37
Read more.
Day No36
Read more.
Day No35
Read more.
Day No34
Read more.
Day No33
Read more.
Day No32
Read more.
Day No31
Read more.
Day No30
Read more.
Day No29
Read more.
Day No28
Read more.
Day No27
Read more.
Day No26
Read more.
Day No25
Read more.
Day No24
Read more.
Day No23
Read more.
Day No22
Read more.
Day No21
Read more.
Day No20
Read more.
Day No19
Read more.
Day No18
Read more.
Day No17
Read more.
Day No16
Read more.
Day No15
Read more.
Day No14
Read more.
Day No13
Read more.
Day No12
Read more.
Day No11
Read more.
Day No10
Read more.
Day No9
Read more.
Day No8
Read more.
Day No7
Read more.
Day No6
Read more.
Day No5
Read more.
Day No4
Read more.
Day No3
Read more.
Day No2
Read more.
Day No1
Read more.

Ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα για να συμμετέχετε στον διαγωνισμό

  1. Στέλνουμε e-mail με τις φωτογραφίες που θέλουμε να λάβουμε μέρος στον διαγωνισμό – contests@metapolis.gr  (Προσθέτοντας Ονοματεπώνυμο & Όνομα στο Facebook – Instagram)
  2. Κάθε ημέρα θα αναρτώνται οι καλύτερες 5 φωτογραφίες στο site του Metapolis και στις σελίδες του METApolis στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης Facebook – Instagram
  3. Οι φωτογραφίες θα αρχίσουν να αναρτώνται από την Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019 έως και την Κυριακή 1 Σεπτεμβρίου 2019
  4. Δεν υπάρχει κάποιο όριο στα mail που θα στείλετε ή στις φωτογραφίες που θα σταλούν
  5. Οι Τελικοί νικητές θα επιλεγούν από τις ημερήσιες αναρτήσεις